Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 
 

CZAS TRWANIA LEKCJI  od 1 września 2021 r.

  1. 800 – 845
  2. 855 – 940
  3. 950 – 1035
  4. 1045 – 1130
  5. 1145 – 1230
  6. 1245 – 1330
  7. 1345 – 1430
  8. 1445– 1530
  9. 1540 – 1625

 

Przerwy obiadowe:

1. 1130 – 1145

2. 1230 – 1245

3. 1330 – 1345

4. 1430 – 1445

 

 

 

 

 

 
 

Dodatkowe informacje