Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 
 

Opłatę za obiady za okres:

01.06 – 23.06.2022

należy wpłacać przelewem do 07.06.2022 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – VIII 

 
15 dni x 3,50 zł = 52,50 zł

   

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

Dodatkowe informacje