Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2021 r

Ferie zimowe - 24 stycznia - 6 lutego 2022 r

Wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 25 kwietnia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r. 
  • 24 maja 2022 r.
  • 25 maja 2022 r.
  • 26 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje