Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 

Przerwa wakacyjna w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 jest zaplanowana w sierpniu.

 

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 -17.00.

Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00, a odbierać od godz.13.00.

Na czas pracy oddziałów przedszkolnych, drzwi wejściowe do nich są zamykane.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.

Rodzice przyprowadzają dzieci dwoma wejściami:

– głównym – dzieci 3 i 4 – letnie, 

– wejściem dla klas I – III – dzieci 5 i 6 – letnie.   

 

Dodatkowe informacje