Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023
 
W roku szklonym 2022/2023 we wrześniu uczniom klas I – VIII zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej bezpłatne podręczniki.
 
Rodzice powinni zakupić podręczniki do religii.
 
Wykaz podręczników do religii dla klas 0 - VIII do pobrania:  
 

Dziękujemy serdecznie Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom,

którzy czynnie włączyli się w przygotowanie szkoły do tak wspaniałego święta jakim jest Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Społeczność uczniowska wysłuchała apelu przygotowanego przez panią Magdaleną Szczech i panią Agnieszkę Szczebiot oraz pana Huberta Bajko.

 

Uczniowie klas odśpiewali hymn państwowy, posłuchali pieśni patriotycznych i wierszy, aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski. 

Podczas uroczystości przypomniano definicję ustawy zasadniczej oraz przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku.

 Odbyła się również prezentacja portretów i sylwetek osób, które brały udział w pracach nad tworzeniem konstytucji i przyczyniły się do jej uchwalenia.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Dodatkowe informacje